Capel Mair

Cafodd y capel hwn, sy’n dyddio o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ac sy’n gysegredig i’r Forwyn Fair, ei ailwampio lawer gwaith.

Yn y gwaith a wnaed gan yr Esgob Vaughan yn yr unfed ganrif ar bymtheg, fe gadwyd y seddi carreg (sedilia) o’r bedwaredd ganrif ar ddeg a’r beddau cynharach, ond cwympodd ei nenfwd bwaog ym 1775, mae’n debyg o ganlyniad i ddwyn y plwm ym 1648.

Yma mae’r gofeb gywrain i’r Esgob Owen (bu farw 1926) a gwydr gan Kempe (1901). Mae sgrîn fetel Frank Roper (1973) yn derfyn tryloyw ar fan croesawgar a ddefnyddir yn rheolaidd ar gyfer addoli.