Capel y Drindod Sanctaidd

Ym 1509, adeiladodd yr Esgob Vaughan Gapel y Drindod Sanctaidd, mae’n debyg drwy ddefnyddio man gwag ym mhen dwyreiniol y Gadeirlan a adeiladwyd yn y ddeuddegfed ganrif.

Gosododd ei arfbais ei hun ynghyd ag arfbais Harri’r Seithfed yn y nenfwd â fowtio bwaog cain. Adeiladwyd yr allor a’i wrthgefn yn y 1920au o ddarnau canoloesol hardd a ganfuwyd yn ystod gwaith adfer. Ystyr y testun Lladin yw ‘Wele oen Duw sydd yn tynnu ymaith bechodau’r byd’.