Ffenestr Ros

Mae adeilad y Gadeirlan wedi newid dros amser mewn ymateb i anghenion ac arferion newydd. Yma, yng nghornel dde-orllewinol corff yr eglwys, gallwch weld bod tair ffrâm i’r ffenestr gron ar ffurf
rhosyn, sy'n dyddio o wahanol gyfnodau yn hanes y Gadeirlan.

Mae’r ffrâm floc isaf yn dyddio o’r ddeuddegfed ganrif. Yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, roedd yr Esgob Gower am adael rhagor o oleuni i
mewn i’r adeilad a gorchmynnodd adeiladu ffenestri mwy, ac adlewyrchir hynny yn y ffrâm grom ehangach. Diogelodd Gilbert Scott hanes y ffenestr wrth wneud ei waith adfer yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Gwydr lliw o’r ugeinfed ganrif, gan Gwmni William Morris, sydd bellach yn y ffenestr.