Nenfwd Corff yr Eglwys

Uwch eich pen mae nenfwd pren unigryw corff yr eglwys. Gwnaed hwnnw yn y 1530au o goed derw Cymreig ac mae’n gampwaith o ddawn cerfio.

Gyda’i addurniadau cain, dyma’r unig nenfwd o’i fath mewn unrhyw gadeirlan ym Mhrydain. Paneli coed derw yw’r rhan fwyaf ohono, gydag un ar hugain o grogaddurnau hardd odanynt, pob un yn 1.5 metr o uchder ac ychydig dros fetr o led. Addurnir ochrau a chonglau to corff yr eglwys hefyd a hannercrogaddurnau a chwartercrogaddurnau.