Sgrîn Garreg Gerfiedig

Gosodwyd y sgrîn Gothig cywrain hwn gan yr Esgob Gower yn y 1340au, ac yma mae ei fedd. Edrychwch yn ofalus ac fe welwch ei fod wedi’i addurno â llawer o bennau dynol bach!

Ar y sgrîn y saif yr organ, a ailadeiladwyd yn y flwyddyn 2000. Ar yr ochr ogleddol fe welir cofeb Thomas Tomkins (bu farw 1656), a oedd yn un o gyfansoddwyr mawr cyfnod y Tuduriaid. Ganwyd Thomas yn Nhyddewi a bu’n canu yn y côr yma. Fe ddefnyddir ei gerddoriaeth yn y Gadeirlan hyd heddiwl.