Côr y Gadeirlan

Dyma’r côr. Uwch eich pen fe welwch nenfwd peintiedig y twr o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a ger yr allor mae enghreifftiau prin o deils llawr sydd wedi goroesi o’r Canol Oesoedd.

Mae Cadeirlan Tyddewi’n unigryw am y ffaith bod ynddi sedd gôr frenhinol ymysg y seddau ar gyfer aelodau’r Cabidwl. Mae gan y seddau colfachog yn y côr siliau cerfiedig y gellir pwyso arnynt a elwir yn fisericordiau. Mae’r cerfiadau bywiog yn cynnwys draig, tylluan a phererinion yn chwydu dros ochr cwch oherwydd salwch môr!