Y Cloestrau

Yma gynt oedd safle Coleg y Santes Fair, a sefydlwyd ym 1365 gan yr Esgob Houghton. Trigai meistr a saith cymrawd yn y coleg, gan wasanaethu’r Gadeirlan.

Ailadeiladwyd y Cloestrau yn 2008 (edrychwch am olion yr hen gloestrau uwchlaw’r rhai newydd) a heddiw mae’r ardal hon yn gwasanaethu anghenion y Gadeirlan yn unol â gweledigaeth y sylfaenydd. Yma gallwch ganfod y Ffreutur ynghyd ag Oriel y Cloestrau, y toiledau a’r Ysgol Gân ar gyfer Côr y Gadeirlan.