Yr Arglwydd Rhys

Mae beddrodau llawer o bobl nodedig yn hanes Cymru i’w gweld yn y Gadeirlan, gan gynnwys bedd tybiedig y tywysog Cymreig Rhys ap Gruffydd, yr Arglwydd Rhys.

Adferodd deyrnas ganoloesol Deheubarth yn ystod y Goresgyniad Normanaidd ac fe’i gelwid yn ‘Dywysog Cymru’. Daeth â beirdd a cherddorion o bob cwr o’r wlad ynghyd i’r Eisteddfod Genedlaethol gyntaf ym 1176. Mae’r beddrod â’i waith cerfio cain yn dyddio o’r bedwaredd ganrif ar ddeg, oddeutu dau gan mlynedd ar ôl ei farw.