Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Thoughts for the Day

Friday June 24

Thursday June 23

Wednesday June 22

Tuesday June 21

Monday June 20