Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Christmas Fayre

Saturday, 4 December, 2021 - 10:00 to 16:00

Come and enjoy the atmosphere, music and sparkly Christmas lights whilst browsing amongst our Christmas stalls, all from local crafts and artisans