Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Handel's Messiah concert (Côr Dyfed)

Saturday, 11 December, 2021 - 19:00

Côr Dyfed Choir with the British Sinfonietta

Conductor Luke Spencer

Soprano Ros Evans

Countertenor Ralp Thomas Williams

Tenor Peter Wilmas

Bass Stephen Hamnett

All tickets available from Ticket Source* or Tel: 0333 666 3366* (*subject to a booking fee)

Or 01348 840312 (mon to Sat 10am to 1pm)

Please arrive with a face-mask unless exempt