Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

'Christmas in Hollywood' (Ian McMillan and the British Sinfonietta)

Monday, 20 December, 2021 - 19:30

Put on your sparkle, tinsel or tiara and join us for a toe-tapping Yuletide programme of Favourite Christmas 'evergreen' songs and music from Broadway Musicals and Holywood films guaranteed to get you in the mood for the Festive Season.

Tickets available from The Cathedral Domus Shop, Oriel y Parc Visitor Centre 
And St Davids Bookshop Tel: 01437 720480