Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Festival of Nine Lessons and Carols

Wednesday, 22 December, 2021 - 19:00

Doors open 5.45pm. Please arrive with a facemask - unless exempt