Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

'Follow the Star' Nativity Treasure Hunt

Sunday, 26 December, 2021 - 11:30 to 15:00

Nativity Treasure Hunt for all the family.  Collect your treasure hunt from the welcome desk. Travel around the Cathedral to retell the Christmas story.
Travel around the cathedral to retell the Christmas story. Angels, shepherds and wise men are hidden in secret places.  Read the map and follow the stars to find your way. Once you have all the clues you can light your own Christmas peace candle and visit the crib. At the end collect a memento of the story for your own Christmas tree.