Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Cymun Y Plwyf

Sunday, 19 December, 2021 - 09:30

Y Saesneg am Gymun y Plwyf’ yw ‘Parish Communion.’ Am ganrifoedd, ochr yn ochr â, ac yn ychwanegol at wasanaethau yr Eglwys Gadeiriol, y mae’r Deon a’r Cabidwl wedi darparu gofod a gweinidogaeth ar gyfer bobl Plwyf Tyddewi — y mae’r gair ‘Plwyf’, yn deillio o’r Lladin ‘Plebs’ sydd yn golygu ‘Pobl.

         Am rai canrifoedd, cynhaliwyd y gwasanaeth gwreiddiol ac, am beth amser, yr unig wasanaeth plwyfol yn yr eglwys gadeiriol yng nghorff yr eglwys; ac yr oedd yn Gymraeg ei iaith. Ni sefydlIwyd y Cymun Plwyfol Seisnig tan y 1960’au.

         Ym 1844, lluniwyd eglwys blwyf ddynodedig pan ad-drefnwyd y Groes Eglwys Ddeheuol a’i hail-gyfeirio i wynebu’r Gogledd. Pan adferwyd yr eglwys gadeiriol gan Scott yn yr 1860’au ac 1870’au, bu’n rhaid symud y gynulleidfa Gymraeg i Gapel Mair, ble y mae hi’n addoli hyd heddiw. Fel arfer, y mae hi’n cyfarfod am 9.30 y.b. ar y pedwerydd Sul o’r mis. Ar y Suliau eraill y mae gwasanaeth dwy ieithog yn nghorff yr Eglwys. Gwiriwch y wybodaeth ddiweddaraf am y manylion, os gwelwch yn dda.

 

 ‘Cymun y Plwyf’ is the translation of ‘Parish Communion’. For centuries, alongside and in addition to the Cathedral Services, the Dean and Chapter have provided space and ministry to the people of the parish of St Davids — the word ‘Plwyf’, ‘Parish’ derives from the Latin word ‘Plebs’, or ‘people’. For some centuries, the original and for some time the only, parish service in the cathedral was held in the Nave; and it was Welsh speaking. There was no English Parish Communion until the 1960’s 

In 1844, a designated parish church ‘The Welsh Church’ was created when the South Transept was re-ordered and re-oriented North-South. The Scott restoration of the 1860’s and 1870’s meant the removal from the South Transept of both parish church and parish congregation, which was and remains Welsh speaking, to the Lady Chapel where it worships today. It usually meets now on the fourth Sunday of the month at 9.30. On other Sundays, there is usually a bilingual service in the nave. Please check the latest service information for details.