Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

The Epiphany Procession with Carols

Sunday, 9 January, 2022 - 18:00

The annual Epiphany Procession with carols will take place on Sunday 9th January 2022 at 6pm in the Nave of the Cathedral.  Because of current COVID restrictions some movement will be limited, however there is no need to book a seat - there is plenty of room to be socially distanced.  Please wear a mask throughout the service.