Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

The Candlemas Vespers and Procession

Sunday, 30 January, 2022 - 18:00

PLEASE NOT THIS SERVICE HAS CHANGED THE DATE TO JANUARY 30TH AT 6PM