Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Date changed for Candlemas Vespers

Please note the Candlemas Vespers and Procession Service has changed from February 6 to Sunday January 30 at 6pm