Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Festival Launch - Childrens Festival Chorus

Friday, 27 May, 2022 - 18:00 to 20:00

The Festival opens with a family concert from 6-7pm, directed by Oliver Tarney, respected animateur and composer. This concert is the culmination of many weeks of workshops with over 100 children from local Primary schools. The programme includes the first performance of a children’s chorus The St David Ballad, composed by Oliver Tarney with words by the Revd Carrie Thompson.

With thanks to ThePembrokeshire Enhancement Fund

Bydd yr Ŵyl yn dechrau gyda chyngerdd i deuluoedd, wedi’i gyfarwyddo gan yr animateur a’r cyfansoddwr uchel ei barch, Oliver Tarney. Mae’r cyngerdd hwn yn uchafbwynt wythnosau lawer o weithdai gyda dros 100 o blant o ysgolion cynradd lleol. Mae’r rhaglen yn cynnwys y perfformiad cyntaf o gorws plant The Little Things, a gyfansoddwyd gan Oliver Tarney gyda geiriau a ysgrifennwyd gan y Parchedig Carrie Thompson.

For more details please click here https://stdavidscathedralfestival.org.uk/cy/events/festival-launch-childrens-festival-chorus/