Trefn Arferol Y Gwasanaethau

Patrwm arferol y gwasanaethau.

Yn ystod yr wythnos cynhelir y Foreol Weddi a’r Cymun Bendigaid am 8yb rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn heblaw ar ddydd Mercher pryd gweinyddir y Cymun Bendigaid am 10yb.

Cynhelir y Hwyrol Weddi am 6yh nail ai ar gan neu heb gerddoriaeth.

You are not required to prebook to attend any of these services. We look forward to welcoming you.

Dyma batrwm arferol ond gall newid ar adegau.

Hwn yw tymor y gaeaf ac aelodau y cor yn preswylio yn Nhydddewi felly.Fodd bynnag fe’ch anogir i  edrych ar restr y gwasanaethau ar y dudalen gartref.

Llun
8.00yb Boreol Weddi a’r Cymun Bendigaid

6:00yh Hwyrol Weddi 

4:00pm Hwyrol Weddi 

Bob yn ail wythnos cenir gan aelodau y cor.Fel arall cynhelir yr Hwyrol Weddi heb gerddoriaeth am 4yp

Mawrth
8.00yb Boreol Weddi am 8yb
6:00yh Hwyrol Weddi.Cenir gan yr Ysgolorion corawl.
Mercher
8.00yb Boreol Weddi
10.00yb

Y Cymun Bendigaid

6:00yh Hwyrol Weddi
4:00yh Hwyrol Weddi  
Bob yn ail wythnos cenir gan aelodau y cor.Fel arall cynhelir yr Hwyrol Weddi heb gerddoriaeth am 4yp
Lau
8.00yb Boreol Weddi a’r Cymun Bendigaid 

6:00yh

Hwyrol Weddi ar gan.Cenir gan y cor llawn

Gwener
8.00yb Boreol Weddi a’r Cymun Bendigaid 
12:00

Gweddiau y pererinion wrth greirfa Dewi Sant. Mae modd I chwi ymuno a’r gwasanaeth hefyd trwy gyfrwng Facebook

6:00yh Hwyrol Weddi.Cenir gan y Ficeriaid corawl
Sadwrn
8.00yb Boreol Weddi a’r Cymun Bendigaid
4:00yp Hwyrol Weddi
Y Sul
8:00yb Y Cymun Bendigaid
9:30yb Cymun dwyieithog y plwyf
11.15yb

 Yr Offeren ar gan neu’r Foreol  Weddi ar gan

4:00yp Hwyrol Weddi ar gan