Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

Crib Service and Midnight Mass - Christmas Eve