Cofiwch ddod a’ch gorchudd wyneb gyda chwi os gwelwch yn dda os ydych am ddod i’r Gadeirlan I wasanaeth neu ddigwyddiad arall (oni bai eich bod wedi cael eich eithrio).
Er mwyn gwarchod pobl eraill  byddem yn ddiolchgar pe gallech gael prawf llif ochrol hefyd

'What Cheer? Good Cheer!', a Christmas Devotional

Sunday, 12 December, 2021 - 16:00

A Christmas Devotional with the Cathedral Choristers, Bethan Semmens (Harp) and Stephen Richardson (Bass).

Retiring collection are cash donations only please

Please arrive with a facemask (unless exempt)